Multi level marketing (w Polsce funkcjonuje również nazwa „marketing wielopoziomowy”) jest zdobywającą coraz większą popularność formą sprzedaży produktów i usług, pomijającą tradycyjne punkty sprzedaży. MLM jest współcześnie najszybciej rozwijającym się segmentem branży sprzedażowej w większości rozwiniętych gospodarek świata. Świadczą o tym stale rosnący odsetek firm działających w tym systemie, a także gwałtownie rosnące obroty branży MLM.

W obrocie dobrami i usługami na całym świecie powszechnie zauważa się przechodzenie od tradycyjnych form sprzedaży do dystrybucji intelektualnej – czego ucieleśnieniem jest właśnie marketing wielopoziomowy. Poszerzający się zakres oferowanych towarów i usług, a także agresywne techniki reklamowe coraz częściej skłaniają konsumentów do bardziej krytycznego podejścia do reklamy i skłonienia się raczej do zaufania osobistym poradom znajomych. Naprzeciw zmieniającym się w ten sposób potrzebom rynku wychodzi marketing wielopoziomowy.

Ideą tego systemu sprzedaży jest system, w którym po wypróbowaniu produktów danej firmy polecamy je znajomym, a oni kolejnym i kolejnym. Firma działająca w ten sposób rejestruje kolejnych rekrutowanych jako klientów. System, o jaki opiera się marketing wielopoziomowy rejestruje z czyjego polecenia znalazła się w strukturze dana osoba tworząc swoiste wielopoziomowe drzewko. Im więcej osób znajduje się w podobnej hierarchii pod nami, tym większych przyszłych rabatów lub premii prowizyjnych możemy oczekiwać.

Osoby, które zdecydują się na wzięcie udziału w projektach marketingu wielopoziomowego mogą liczyć na wzrost niezależności finansowej, a firmy z branży MLM zaoszczędzają ogromne kwoty na innych formach marketingu.