Marketing wielopoziomowy budzi kontrowersje. Wielu osobom trudno ustalić czym w zasadzie jest i czym się różni od innych form usług i dystrybucji. Marketing wielopoziomowy będzie się wiązał z sukcesem, jeżeli zostanie właściwi pojęta jego istota. Żeby spróbować ją zrozumieć, warto pokrótce nakreślić pojęcie sprzedaży detalicznej i bezpośredniej.  Sprzedaż detaliczna jest bardzo powszechna, np. podczas robienia zakupów w supermarkecie. Sprzedaż bezpośrednia zwykle dotyczy sprzętu AGD, RTV, chemii gospodarczej, kosmetyków i polega n sprzedaży w domach klientów. Marketing wielopoziomowy błędnie kojarzony jest z tym rodzajem sprzedaży. Nie polega on na sprzedaży jak największej ilości produktów, czy pozyskiwaniu dla firmy wielu osób z pominięciem obrotu towarami. Działania tylko rekrutacyjne nie przynoszą dochodu dla firmy ani dla sponsora.

Marketing wielopoziomowy jest branżą, w której sukces zależy i od rekrutacji, i od sprzedaży (prowadzoną niekoniecznie na wielką skalę i jednoosobowo). Marketing wielopoziomowy buduje strukturę osób korzystających dla swoich potrzeb z oferty firmy. To jest cecha, która różnicuje ten system od innych. Marketing wielopoziomowy w niektórych przedsiębiorstwach może wiązać się z comiesięcznymi zakupami towarów za określoną kwotę lub liczbę punktów. Oprócz własnej konsumpcji należy tutaj zadbać i o pozyskanie pewniej ilości klientów. Jednak nawet tutaj rekrutacja odgrywa większą rolę niż sprzedaż. Dobra rekrutacja wiąże się z pozyskaniem partnera do biznesu oraz uczeniem go, jak uczyć swoich partnerów i sponsorować kolejnych. Wszyscy powinni korzystać z usług oferowanych przez reprezentowana firmę. Gdy sponsor zauważa samodzielność w działaniu pozyskanej osoby, może uczyć kolejnych kandydatów.