Marketing wielopoziomowy najprościej określany jest jako przekazywanie produktu lub usługi od usługodawcy do klienta. Wielopoziomowy odnosi się do systemu wynagrodzeń osób rozprowadzających produkt. Marketing wielopoziomowy polega na tworzeniu organizacji, w której wiele osób sprzedaje niewiele lub tylko kupuje dla siebie. Nielegalna piramida jest formą działalności, w której produkt i usługa występują na drugim planie lub nie ma ich w ogóle. Finansowanie tej działalności odbywa się tylko z wpłat uczestników. Dołączenie wymaga wniesienia określonej kwoty. W ten sposób nabywa się prawo do rekrutacji innych osób, często składając nierealne obietnice. Za każdą pozyskana osobę otrzymuje się wynagrodzenie. Marketing wielopoziomowy nie stosuje takich prowizji. Piramidę finansową można rozpoznać po braku produktu, pseudoproduktach (np. reklamy umieszczane w internecie, raporty). Biznes jest piramidą finansowa jeżeli spełnia trzy określone kryteria. Biznes wiąże się z inwestycją pieniężną(często są to duże kwoty) w celu nabycia prawa do rekrutacji. Po drugie, rekrutując do programu otrzymuje się świadczenia, np. pieniądze lub rzeczy wartościowe. Dozwolona jest prowizja za kupione usługi i towary, którą stosuje marketing wielopoziomowy. Ostatnim kryterium jest inwestowanie kapitału przez nowo rekrutowanych w celu nabycia prawa do dalszej rekrutacji i otrzymywanie pieniędzy za dołączanie się innych osób. Tutaj rekrutacja jest najważniejsza, natomiast marketing wielopoziomowy na pierwszym miejscu stawia produkt, a stosunek jakości do ceny jest najwyższy. Nielegalne przedsięwzięcie spełnia wszystkie te trzy kryteria. Zaangażowanie w taką działalność wiąże się z naruszeniem prawa i narażeniem na proces sądowy.