Marketing wielopoziomowy (multi levelmarketing) jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja towarów odbywa się za pomocą poleceń osobistych. Marketing wielopoziomowy staje się coraz bardziej popularny, gdyż obroty tej branży znacznie przewyższają oddziaływanie powszechnej dystrybucji.

Marketing wielopoziomowy jest tak popularny, ponieważ zamienił tradycyjną sprzedaż na dystrybucję intelektualną. Klienci dokonując wyboru, kierują się zaufaniem do osoby, która ten produkt (usługę) nabywa. Klient firmy, który używa jej produktu i jest z tego zadowolony, poleca go innym. Dzięki temu tworzy się grupa konsumentów, która nieustannie się rozwija. Polecone osoby zostają rejestrowane przez firmę jako następni klienci. Firma zwraca uwagę na to, z czyjego polecenia nastąpił wzrost struktury. Ten fakt przekłada się na wysokość rabatów aktywnego konsumenta przy dokonywaniu zakupów oraz na możliwość uzyskania prowizji za zakupy wprowadzonych klientów. Premia jest proporcjonalna do skutecznej pracy, a jej wysokość nie ma ograniczeń.

Marketing wielopoziomowy posiada wiele zalet: wysoka jakość oferowanych produktów, rozpoczęcie działalności bez posiadania kapitału początkowego, nienormowany czas pracy i osiągane profity, możliwość rozwoju osobistego, nagrody firmowe za osiągane wyniki w pracy, możliwość wyboru miejsca i czasu rozwoju biznesu. Marketing wielopoziomowy rozwinie się najskuteczniej jeżeli będzie opierał się na tworzeniu przyjacielskich relacji. Marketing wielopoziomowy jest atrakcyjniejszym stylem życia i pracy niż praca etatowa, ponieważ pomagając innym jednocześnie osiąga się założone cele.